Reiki bij Caring Hands in Zeewolde

Reiki is het Japanse woord dat “kracht van de zon” of “universele levensenergie” betekent. Met Reiki wordt bij mij de uit Japan afkomstige “Usui-methode van natuurlijk genezen” bedoeld. Uitgangspunt bij deze geneeswijze is dat iedereen van nature in staat is deze energie door te geven via de handen. We hebben zelfs de natuurlijke neiging onze handen precies op die plaats te leggen waar de genezende energie het meest nodig is. Deze energie kunt u bijvoorbeeld doorgeven aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt.

Diverse Reiki posities