Belangrijk om te weten vóór de eerste massage, Reiki- of Quantum-Touch behandeling

Hieronder tref je een aantal belangrijke punten aan die betrekking hebben op voor, tijdens of na één van de behandelingen:

  • Voor de eerste behandeling wordt tijdens een kennismakingsgesprek een aantal vragen gesteld met betrekking tot je sportieve- en medische verleden;
  • Hygiëne en ethiek zijn heel belangrijk. Caring Hands verwacht dat jij hier eveneens zorg voor draagt;
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure zal de behandeling niet doorgaan en word je doorverwezen naar een arts of specialist. Vervolgbehandelingen zijn weer mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt;
  • Ben je onder behandeling van een arts, therapeut, specialist, of gebruik je medicijnen, dan is het verstandig te overleggen of je gedurende de behandelperiode gemasseerd mag worden. Caring Hands mag je vragen dit alsnog te gaan informeren bij de behandelaar;
  • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder je toestemming nooit verstrekt aan derden;
  • Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden;
  • Caring Hands kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten door het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van blessures en / of (onbekende) ziekten. Tevens is Caring Hands niet aansprakelijk voor een onverhoopte allergische reactie volgend op een behandeling.

 

Vragen? Aarzel niet en bel 06 – 5315 3376 of mail.