Meer informatie over Quantum-Touch

De vaardigheid om met Quantum-Touch genezing te bevorderen is iets wat iedereen in zich heeft. Quantum-Touch is een vaardigheid, die dan ook door iedereen kan worden aangeleerd en die sterker en sterker wordt naarmate je er meer mee doet.

“Energy follows thought”:  energie volgt de aandacht / intentie. Aandacht en Liefde zijn allesomvattende trillingen en functioneert op alle niveaus en brengt onze werkelijke aard naar boven. Het is het fundament van Quantum-Touch en de essentie van onze levenskracht. Ieder gave, zowel in het leven als in het “helen” is uniek. Sommigen van ons hebben speciale talenten om specifieke aandoeningen te behandelen. Het vermogen contact te maken met je eigen spiritualiteit, in welke vorm je dit ook aanvaart, en om hulp vragen geeft een extra dimensie van kracht aan dit werk.

Ik kan niemand genezen. Met Quantum-Touch geef je alleen energie waardoor de ander zichzelf geneest. Ook hier geldt: ga naar een dokter als dat nodig is. Meer informatie over Quantum-Touch of over de behandeling vindt u op onze website. Heeft u verdere vragen, neem dan contact op en bel naar 06 – 5315 3376 of vul ons contactformulier in.